Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feldkurát – význam cudzieho slova

slangový výraz pre vojenského kňaza