Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feldkurát - význam cudzieho slova

slangový výraz pre vojenského kňaza