Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

femické minerály - význam cudzieho slova

horninotvorné minerály