Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

femické minerály – význam cudzieho slova

horninotvorné minerály