Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feminínum – význam cudzieho slova

slovo ženského rodu