Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feminizácia – význam cudzieho slova

početná prevaha žien; prejav sekundárnych pohlavných znakov samíc u samcov; objavenie sa ženských pohlavných orgánov u mužov, zdôraznenie týchto znakov u mladých dievčat alebo starých žien