Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenón - význam cudzieho slova

jednotka taxionómie organizmov zahŕňajúca súbor jedincov podobného fenotypu