Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenofáza - význam cudzieho slova

vývojová fáza živočícha alebo rastliny, pravidelne sa opakujúca v závislosti od ročného obdobia