Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenológia - význam cudzieho slova

výskum vlyvov podnebia a zmien počasia na životné prostredie, na živé organizmy