Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenológia – význam cudzieho slova

výskum vlyvov podnebia a zmien počasia na životné prostredie, na živé organizmy