Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenomén – význam cudzieho slova

úkaz, jav, skutočnosť; vynikajúci, mimoriadny človek; v botanike výnimočný jav vegetácie v extrémnom prostredí; v medicíne zmyslami pozorovateľný príznak ochorenia