Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenomenológia - význam cudzieho slova

teória javu; vytváranie abstrakcií vo vedomí