Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenomenológia – význam cudzieho slova

teória javu; vytváranie abstrakcií vo vedomí