Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feriálny – význam cudzieho slova

prázdninový