Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fermión – význam cudzieho slova

vo fyzike častica s poločíselným spinom, napríklad leptón, kvark, barión