Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ferventný – význam cudzieho slova

horlivý, zapálený