Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fetiš – význam cudzieho slova

predmet uctievaný pre jeho domnelú nadprirodzenú vlastnosť; kultový predmet; nedotknuteľná, posvätná vec