Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fetišizmus – význam cudzieho slova

sexuálne zameranie na určitú časť tela alebo predmety (bielizeň, obuv, šperky, koža, oheň, mŕtve telo).