Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feticída – význam cudzieho slova

usmrtenie plodu v lone matky