Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feticída - význam cudzieho slova

usmrtenie plodu v lone matky