Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fiála – význam cudzieho slova

fiála

gotický štvorboký ihlan na oporných pilieroch, štítoch alebo portáloch gotických stavieb

fiala

rastlina s voňavými kvetmi