Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fibrilácia - význam cudzieho slova

kmitanie srdcových komôr sprevádzané bezvedomím so zástavou srdca alebo kmitanie srdcových siení s nepravidelnou srdcovou činnosťou; konečné štádium pri mletí papieroviny; v textilnom priemysle rozvlákňovanie