Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

figúra - význam cudzieho slova

postava; kresba alebo socha človeka alebo zvieraťa; uzavretý sled pohybov v tanci, krasokorčuľovaní a pod.; druh básnickej ozdoby; krátky hudobný útvar zdobiaci melódiu