Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

figurácia – význam cudzieho slova

zostavenie, zoskupenie; výzdoba hlasov skladby vedľajšími melodickými tónmi