Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

figurovať - význam cudzieho slova

vystupovať v niečom alebo pri niečom, vyskytovať sa