Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fixácia – význam cudzieho slova

upevnenie, zachytenie, pripevnenie, spevnenie, napr. zlomenej končatiny