Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fixácia dusíka – význam cudzieho slova

viazanie vzdušného dusíka mikroorganizmami