Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fixácia dusíka - význam cudzieho slova

viazanie vzdušného dusíka mikroorganizmami