Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fixná idea - význam cudzieho slova

chorobná utkvelá predstava o nejestvujúcej skutočnosti