Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fixná idea – význam cudzieho slova

chorobná utkvelá predstava o nejestvujúcej skutočnosti