Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flíglhorna – význam cudzieho slova

ľudové pomenovanie krídlovky