Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flíglhorna - význam cudzieho slova

ľudové pomenovanie krídlovky