Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flóra – význam cudzieho slova

kvetena, rastlinstvo; súhrn rastlinných členov prírody všeobecne alebo na určitom území