Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flažolet – význam cudzieho slova

tón pripomínajúci flautový, vytváraný na sláčikovom nástroji dotykom prsta na strunu; malá zobcová flauta