Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flegmatizácia – význam cudzieho slova

zmenšenie citlivosti trhaviny vhodnými prísadami