Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flegmatizácia - význam cudzieho slova

zmenšenie citlivosti trhaviny vhodnými prísadami