Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flektívny - význam cudzieho slova

ohybný, ohýbací; flexívny