Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flektívny – význam cudzieho slova

ohybný, ohýbací; flexívny