Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flexúra – význam cudzieho slova

ohyb; zakrivená časť orgánu alebo jeho časti; porušenie vrstvy horniny ohybom