Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

florogenéza – význam cudzieho slova

vznik a vývoj rastlinstva na konkrétnom území