Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flotácia – význam cudzieho slova

čistenie odpadových vôd prevzdušňovaním; spôsob rozrušovania úžitkových nerastov mokrou cestou