Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fluidizácia – význam cudzieho slova

forma kontaktu kvapaliny alebo plynu so zrnitou látkou; skvapalnenie; spôsob úpravy práškových a sypkých hmôt tak, aby získali vlastnosti kvapalín