Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fluidný – význam cudzieho slova

kvapalný, tekutý, plynný; prchavý; súvisiaci s prúdením plynu alebo kvapaliny