Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flyš – význam cudzieho slova

horniny typické striedaním polôh ílovcov a pieskovcov