Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fokála – význam cudzieho slova

v matematike priamka prechádzajúca ohniskom