Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fokusácia – význam cudzieho slova

zaostrovanie objektívu; sústredenie rovnobežného alebo nerovnobežného zväzku elektrónov alebo iných častíc s elektrickým nábojom v magnetickom poli