Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

folklór – význam cudzieho slova

ľudové umenie, ľudová kultúra