Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fonátor – význam cudzieho slova

prístroj pre sluchovo postihnutých