Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

foném, fonéma – význam cudzieho slova

základná hláska s funkčným významom