Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fonetický, fonický – význam cudzieho slova

zvukový, hlasový