Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fonológia – význam cudzieho slova

náuka o fonémach v určitom jazyku