Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

forézia – význam cudzieho slova

kladná interakcia dvoch organizmov, z ktorých jeden využíva druhého na svoje premiestenie