Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

forenzná medicína – význam cudzieho slova

súdne lekárstvo