Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formácia – význam cudzieho slova

útvar; v geológii súbor vrstiev tvoriacich periódu v dejinách Zeme