Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formálny – význam cudzieho slova

ten, ktorý je v súlade s predpismi; obradný, odmeraný, vonkajškový; týkajúci sa formy