Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formátovanie – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike schopnosť textového editora upraviť text podľa požiadaviek používateľa