Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formatívny – význam cudzieho slova

vytvárajúci, utvárajúci