Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formovať – význam cudzieho slova

utvárať, poriadať; tvarovať; členiť, zostavovať