Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formulácia – význam cudzieho slova

spôsob slovného vyjadrenia, štylizácia, zadanie formy